Teppich Teppich
ca.1925/30
Vase / Guido Andloviz Vase / Guido Andloviz