ohne Titel ohne Titel
Ladislav Zívr
Tschechien, 1966
ohne Titel ohne Titel
Otto Gutfreund
Tschechien